Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

SPECJALISTYCZNE BEZINWAZYJNE BADANIE DRZEW
SONICZNYM (DŹWIĘKOWYM) TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM PiCUS


Oferujemy wykonanie ekspertyz dendrologicznych zawierających ocenę zdrowotności drzew, stopnia zagrożenia jaki stwarzają, oraz określenia dalszego postępowania w stosunku do nich. Jesteśmy w posiadaniu tomografu dźwiękowego PiCUS SONIC TOMOGRAPH służącego do sonicznego, bezinwazyjnego badania drzew stojących pod kątem występowania zgnilizn, ubytków i pęknięć wewnętrznych.

Naszą ofertę kierujemy do urzędów, spółdzielni i osób prywatnych w całej Polsce . Oferujemy atrakcyjne ceny.
Wykorzystanie najnowocześniejszej techniki tomografii dźwiękowej oraz bogata wiedza arborystyczna wynikająca z wykształcenia oraz wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie pozwala nam wykonywać rzetelne ekspertyzy dendrologiczne .
Od 2009 r. stosujemy dźwiękowy tomograf komputerowy PICUS . Urządzenie to pozwala na wykonanie tomogramu poprzecznego pnia ukazującego stopień zmian jakie zaszły w zdrowym drewnie. Na tej podstawie można z dużą pewnością stwierdzić czy i w jakim umiejscowieniu są obecne np. zgnilizny, pęknięcia wewnętrzne - czynniki wpływające na stabilność drzewa i jego odporność na wywalenie przez silne wiatry.

Jest to technika nieinwazyjna, nie stwarza zagrożenia jakie niesie użycie przyrządów wymagających wwiercenia się w głąb drewna (np. świder Presslera). Fakt ten jest szczególnie ważny przy badaniu drzew pomnikowych , w których rozpoczęły się już procesy obumierania, gdyż ingerencja w wewnętrzną strukturę drzewa może je przyspieszyć.