Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

Linki do krótkich filmów na temat tomografu dźwiękowego PICUS:

Film 1
Film 2
Literatura:
Chomicz E.: Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów Picus. Kurier Konserwatorski, 2010, 8: 29-32.
Chomicz E.: Rozpoznawanie zagrożenia drzewostanów przez grzyby powodujące zgniliznę drewna. Notatnik Naukowy IBL 2007, 3(77)/2007(XV).