Gaja - Zakład kształtowania i pielęgnowania zieleni

GALERIA ZDJĘĆ DŹWIĘKOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO PICUS


Zdjęcia przedstawiają soniczne badanie drzew z użyciem tomografu dźwiękowego PiCUS oraz wyniki badań – tomogramy przekroju poprzecznego pnia.